EU-domstolen (Tribunalen):
- Mål T61/17

 Europadomstolen

- Christopher Gillberg mot Sverige (Grand Chamber), 41723/16Domar och beslut i urval


Högsta domstolen:

​- NJA 2023 s. 81 (Luftrevolvern)

- Mål nr Ö 4716-​20  (2021-06-04)

- Mål nr T 5748-17 (2020-09-04) 

- NJA 2018 s. 220 (Kontel II)

- NJA 2018 s .49 (Upprättelseersättningen)

- NJA 2015 s. 899 (Byggnadsmålet)

- NJA 2014 s. 323 (Medborgarskapsmålet)

Högsta förvaltningsdomstolen:
- Mål nr 3630-22 (2024-01-19)

- HFD 2022 ref. 39 

- HFD 2018 ref. 53 (AR 15-målet)


Mark- och miljööverdomstolen:
- Mål nr F 8069-​20 (2021-​06-08)
- Mål nr F 5638-20 (2021-04-21)
- Mål nr P 11043-15  (2016-06-22)
- Mål nr P 2270-​15  (2016-​02-19)
- Mål nr P 11104-13 (2014-09-10)
- Mål nr P 7238-13 (2014-03-14)

 


 Publikationer


Juridisk fackpress:


Anmälan av "Carl Henrik Ehrenkrona, Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna — en kommentar", Svensk Juristtidning, den 28 februari 2017

När kan man vända sig till Europadomstolen – Om uttömmande av inhemska rättsmedel, Karnov Juridik, den 4 november 2015

 Prejudikats tidsmässiga tillämplighet, Svensk Juristtidning, 2015
 
Skatter, avgifter och kollektiva motprestationer - ett oklart rättsläge blir något klarare, Karnov Juridik, den 16 februari 2015

Gatukostnadsansvar för enskilda - ett otillåtet ingrepp i egendomsskyddet?, Juridisk Tidskrift, 2014 (tillsammans med Viktoria Hybbinette)

Klargöranden från HD om diskrimineringsersättningens beräknande, Karnov Juridik, den 16 september 2014

Skadeståndsskyldighet vid rättighetsinskränkningar på arbetsmarknaden, Juridisk Publikation 2012 (tillsammans med Clarence Crafoord)Publikationer

Allmän debatt:


NMR kan stoppas – om politikerna ändrar lagen, Dagens Samhälle, den 28 augusti 2018 (tillsammans med Hanna Gerdes m.fl.)

Fullt möjligt att förbjuda NMR:s organisering, Svenska Dagbladet, den 13 juli 2018 (tillsammans med Ola Linder m.fl.)

Mediebolagens tryckfrihet går ut över den enskildes rättssäkerhet - ändra grundlagen, Dagens Juridik, den 22 mars 2017 (tillsammans med Sargon De Basso m.fl.)

Staten klarar inte att skydda journalister, Svenska Dagbladet, den  10 mars 2017 (tillsammans med Mårten Schultz)

Orimliga avgifter måste stoppas, Dagens Samhälle, den 28 januari 2016


Landstinget bör skämmas, Västerbottens-Kuriren, den 3 november 2015 (tillsammans med Alexandra Gillström)

Vi stämmer högskola för dålig utbildningskvalitet, Dagens Nyheter, den 20 april 2015 (tillsammans med Clarence Crafoord och Laura Eriksson)

Allvarligt att hälften av högskolorna kvoterar, Dagens Samhälle, den 12 mars 2015 (tillsammans med Anna Rogalska Hedlund)

Landstinget läckte konfidentiell patientinformation, Västerbottens-Kuriren, den 16 februari 2015 (tillsammans med Alexandra Gillström)

Inför rätt till skadestånd när staten kränker rättigheter, Dagens Nyheter, den 11 mars 2014 (tillsammans med Clarence Crafoord)

Hyresgäster har också föreningsfrihet, Nya Wermlands-Tidningen, den 3 december 2013 (tillsammans med Clarence Crafoord)

Orimligt tvinga enskilda betala nya vägar, Göteborgs-Posten, den  12 januari 2013 (tillsammans med Clarence Crafoord)

A D V O K A T B Y R Å


E-post: sebastian.scheiman@scheimanlaw.se   Mobil: +46 70 461 61 14


Sebastian Scheiman, advokat


Arbete:

- Scheiman Advokatbyrå (2016-)
- Centrum för rättvisa (2011-2016)
- Roschier Advokatbyrå (2007-2011)
- Stockholms tingsrätt (2006-2007)
- Inter Advokatbyrå (2005-2006)


Utbildning:

- Stockholms universitet (jur.kand.  2005)