Cecilia Laveson, advokat


Huvudsaklig inriktning:

- Tvistelösning

- Familjerätt

- Brottmål

- Bostadsjuridik​​​E-post: sebastian.scheiman@scheimanlaw.se

Mobil: +46 70 461 61 14


A D V O K A T B Y R Å

E-post: cecilia.laveson@scheimanlaw.se

Mobil: +46 070 742 12 46

E-post: camilla.scheiman@scheimanlaw.se

Mobil: +46 70 780 19 72

Nils-Eric Schultz, Senior Adviser


Huvudsaklig inriktning:

- BrottmålCamilla Antoft Scheiman, advokat


Huvudsaklig inriktning:

- Tvistelösning
- Familjerätt

- Brottmål

Sebastian Scheiman, advokat


Huvudsaklig inriktning:

- Tvistelösning

- Förvaltningsprocess

- Brottmål