Sebastian Scheiman, advokat


Huvudsaklig inriktning:

- Tvistelösning

- Förvaltningsprocess

- Brottmål


E-post: cecilia.laveson@scheimanlaw.se

Mobil: +46 070 742 12 46

​​​E-post: sebastian.scheiman@scheimanlaw.se

Mobil: +46 70 461 61 14

A D V O K A T B Y R Å


E-post: camilla.scheiman@scheimanlaw.se

Mobil: +46 70 780 19 72

Camilla Antoft Scheiman, advokat


Huvudsaklig inriktning:

- Tvistelösning
- Familjerätt

- Brottmål

Cecilia Laveson, advokat


Huvudsaklig inriktning:

- Tvistelösning

- Familjerätt

- Brottmål

- Bostadsjuridik