A D V O K A T B Y R Å

​​​E-post: sebastian.scheiman@scheimanlaw.se

Mobil: +46 70 461 61 14

E-post: camilla.scheiman@scheimanlaw.se

Mobil: +46 70 780 19 72

Camilla Antoft Scheiman, advokat


Huvudsaklig inriktning:

- Tvistelösning
- Familjerätt

- Brottmål

Sebastian Scheiman, advokat


Huvudsaklig inriktning:

- Tvistelösning

- Förvaltningsprocess

- Brottmål


Nils-Eric Schultz, Senior Adviser


Huvudsaklig inriktning:

- Brottmål​​E-post: sebastian.zetterberg@scheimanlaw.se

Mobil: +46 70 092 41 66

Sebastian Zetterberg, bitr. jurist


Huvudsaklig inriktning:

- Tvistelösning

- Förvaltningsprocess