Tvister


Du får hjälp av Scheiman Advokatbyrå hela vägen från det att ett krav framställs till dess domen verkställs, oavsett om det är du som vill framställa kravet eller om någon framställer ett krav mot dig.
A D V O K A T B Y R Å

Brottmål


Du har alltid rätt till en offentlig försvarare om du är misstänkt för ett allvarligt brott eller om du anhålls. Du kan också i andra fall ha rätt till en offentlig försvarare beroende på omständigheterna i fallet. Scheiman Advokatbyrå hjälper dig även som privat försvarare om du inte har rätt till en offentlig försvarare.


Scheiman Advokatbyrå har även erfarenhet av stora och komplexa internutredningar.

Förvaltningsprocess


 Om ett myndighetsbeslut har gått dig emot har du möjlighet att överklaga det. Scheiman Advokatbyrå har mycket stor erfarenhet att driva processer mot det allmänna. 
Familjerätt


Scheiman Advokatbyrå är erfarna inom familjerätt. Vi kan hjälpa dig med tvister om vårdnad, boende och umgänge samt bodelningar. Vi kan också hjälpa till med olika familjerättsliga avtal och testamenten.