Publikationer

Publikationer

Proportionalitetsprincipen enligt Europakonventionen, Europarättslig tidskrift 2007, s 138 ff.


A D V O K A T B Y R Å


E-post: camilla.scheiman@scheimanlaw.se   Mobil: +46 70 780 19 72


Camilla Antoft Scheiman, advokat 


Arbete:

- Scheiman Advokatbyrå (2019-)
- Familjens jurist (2014-2019)
- Hamilton Advokatbyrå (2010-2014)
- Stockholms tingsrätt (2008-2010)
- Linklaters Advokatbyrå (2006-2008)


Utbildning:

- Stockholms universitet (jur.kand.  2006)