A D V O K A T B Y R Å

Specialist på processer


Scheiman är en advokatbyrå specialiserad på processer i domstol. Scheiman har stor erfarenhet av strategiska processer och av att driva mål i de högsta instanserna såsom Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, EU-domstolen och Europadomstolen.